พระพุทธบาทบัวบก

พระพุทธบาทบัวบกพระพุทธบาทบัวบก

                       พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณแยกทางด้านซ้าย มือก่อนถึงที่ทำการอุทยาน ในปัจจุบันเป็นที่ ตั้งของสำนักสงฆ์ คำว่า "บัวบก"
เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดตามป่ามี หัวและใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระ
พุทธบาทจึงเรียกรอย พระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธบาทบัวบก"หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่ บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมี
ลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลง ไปในพื้นหินยาว ๑.๙๓ เมตร กว้าง๘๐ เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธ บาทไว้ต่อ
มาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่า ออก แล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง
วางทับรอยพระพุทธ บาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์ พระธาตุพนมทุกๆ ปีในช่วง
เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ -๑๕ ค่ำ จะมีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี

 

Back.gif (2960 bytes)