อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง                    อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อยู่บนเส้นทางหลวงแผ่น ดินสายอุดรธานี-เลย ตรงกิโลเมตรที่๑๕
แล้วแยก เข้าไปอีก ๑๐ กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาด ใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอ่าง เก็บ น้ำเพื่อการเกษตรการประมง การจ่ายน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา
เป็นสถานที่ ท่อง เที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา และนั่งเรือ เล่น
        ปัจจุบันทางราชการได้สร้างพระตำหนักที่ ประทับของสมเด็จ พระศรีนครินทรา บรมราชนนี

 

Back.gif (2960 bytes)