พระพุทธบาทหลังเต่า

พระพุทธบาทหลังเต่า

พระพุทธบาทหลังเต่า ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอย พระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหินลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร
ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่อง จากพระพุทธบาทแห่งนี้ อยู่ใกล้กับเพิงหิน ธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า "พระพุทธบาทหลังเต่า"

 

Back.gif (2960 bytes)