บ้านนาข่า

บ้านนาข่า

บ้านนาข่า

บ้านนาข่า   หมู่บ้านนาข่า
อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๖
กิโลเมตร ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวง หมายเลข ๒)
หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนนาข่าเป็นหมู่บ้าน
ที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา


   บ้านถ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้า ขิต และผ้าฝ้ายยกดอก ลวดลาย
สวยงาม การเดินทางไปหมู่บ้านถ่อนใช้ทางหลวงหมาย เลข ๒
(อุดรธานี-หนองคาย) ไป๑๖ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือ เป็น ทาง ลูก
รังเข้า ไปอีก ๒ กิโลเมตร


   หมู่บ้านสังซา
อยู่ใน อำเภอเพ็ญ ตามเส้นทางอุดรธานี-หนองคาย
แยกขวาไป ทางอำเภอเพ็ญหมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือ มีการ ทอผ้าขิต
และหัตถกรรมจากผ้าขิต

 

Back.gif (2960 bytes)