อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ภูพานครอบคลุมพื้นที่ ๓,๔๓๐ ไร่ใน
เขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ อยู่ ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
ตามเส้น ทางหมายเลข๒ (อุดรธานี-หนองคาย) บริเวณหลัก กิโลเมตรที่ ๑๓ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ทาง
หลวงหมาย เลข ๒๐๒๑ ไปทางอำเภอบ้านผือระยะทางประมาณ๔๒ กิโลเมตร และตรงไปตามเส้น
ทางหมายเลข๒๓๔๘ อีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีแยกขวาเป็นทางเข้าไป ประมาณ ๒ กิโลเมตร
ภายในบริเวณอุทยานทางด้านขวามือ เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มี สถานที่ ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ

 

Back.gif (2960 bytes)