น้ำตกธารงาม

น้ำตกธารงาม

          น้ำตกธารงาม อยู่ในตำบลทับกุง อำเภอหนองแสงใช้เส้นทาง อุดรธานี-หนองบัวลำภู แยกซ้ายเข้าอำเภอ หนองแสง 45 กิโลเมตรและเดินทางต่ออีก 5 กิโลเมตร
จะถึงน้ำตกธารงามเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีแอ่งน้ำและธารน้ำไหล นักท่อง เที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และสามารถเดินขึ้นไป ได้ถึงต้นน้ำด้วย

 

Back.gif (2960 bytes)