ถ้ำและเพิงหินต่างๆ

ถ้ำและเพิงหินต่างๆถ้ำและเพิงหินต่างๆ

ถ้ำและเพิงหินต่างๆ  
       ถ้ำและเพิง หินต่างๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้
ในระยะ ทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ซึ่งถ้ำ เหล่านี้ สันนิษฐาน ว่า
อาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์ สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ
รูปสัตว์ และรูปลายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวย งาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติ
ได้สร้าง เพิงหินต่างๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆ ได้ จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้านคือ เรื่อง
"นาง อุสา-ท้าวบารส" เพิงหินที่สวยงาม เหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำ นางอุสา
นอกจาก นั้นยังพบ ชิ้นส่วนสลักเสมา และหินทรายจำหลัก พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหิน
วัดพ่อตา และเพิงหินวัดลูกเขย

ถ้ำและเพิงหินต่างๆ

 

Back.gif (2960 bytes)